Wang Dalu

Wang Dalu
Darren Wang (Chinese: 王大陸 or Wang Talu, born 29 May 1991) is a Taiwanese actor and model. He is best known for his role as Xu Taiyu in the 2015 film "Our Times".
Name Wang Dalu
Also Known As 王大陆, Wang Da-lu, Wang Talu, 왕대륙, Wang Dalu, Darren Wang
Birthday 1991-05-29
Gender Male
IMDB Wang Dalu profile on IMDB
Place of Birth
As: Unknown
2016-12-16
10,000 Miles...
As: Taiyu (younger)
2015-11-20
Our Times...
As: Unknown
2017-08-11
Legend of the Naga P...
As: Ye Jianhan
2014-10-31
A Choo...
As: Da Guo
2017-01-06
Railroad Tigers...
As: Chiang
2014-12-19
Design 7 Love...
As: Yan Yan
2016-12-02
Suddenly Seventeen...
As: Ma Ke
2018-01-19
A Better Tomorrow...
As: Zhao Feng
2019-07-05
The Rookies...
As: Jiang Zhi Shu
2019-02-14
Fall in Love at Firs...
As: Xu Hao
2019-08-09
The Last Ride...
As: Sang Yu
2019-06-28
Super Me...
As: 胡天
2017-07-03
鬼吹灯之牧野...
As: 胡天
2016-07-16
鬼吹灯之牧野...